ජනප්‍රිය ස්මාර්ට්ෆෝන් සටන් Royal battle  ක්‍රීඩාවක් වන PUBG Mobile මෑතකදී ඉන්දීය රජය විසින් තහනම් කරන ලදී. එතැන් සිට ක්‍රීඩාව ඉන්දියානු කලාපයේ Playstore සහ AppStore තුලින් ඉවත් කර ඇත. දැන්, කනගාටුදායක සිදුවීම නම් ඒම හේතුව නිසා 21 හැවිරිදි තරුණයකුට එම ක්‍රීඩාව Play ...

දැනට ලංකාවේ භාවිතා වන ස්මාට් දුරකථන අතරින් මුල්තැන ගන්නෙ Android දුරකථනයි. මෙම දුරකථන වර්ගයට අවශ්‍යය Application ලබාගැනීමට Android Play තිබෙන අතර එහි ඇති ඇප් වල තත්වය හා විවිධ වයිරස් වර්ග නොපැමිනීමට google ආයතනය විවිධ ආරක්ෂක ක්‍රම අනුගමනය කරනව නමුත් මෙම ...